Fafo reports

Search publications

Tidstyver i barnehagen
Tidsbruk i barnehager i Bydel Alna

Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald

Fafo-rapport 2012:01

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip, Bård Jordfald

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20228