Tilsattes trivsel i endringsprosessen
En evaluering av trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekt

Eli Feiring

Fafo-rapport 216

Nettutgave

Utgitt: 1997 Id-nr.: 216