Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv
En virksomhetsundersøkelse fra 2013

Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 2014:30

Nettutgave

Prosjekt: Virksomhetssurvey om seniorpolitikk - oppfølgingsstudie 2013

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20377