Fafo reports

Rapportsøk-en

When I'm Sixty-Four – seniorpolitiske framtidsbilder

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes

Fafo-rapport 2012:02

Nettutgave

Prosjekt: Seniorpolitiske framtidsbilder

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip, Gudmund Hernes, Tove Midtsundstad

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20229

332,00 kr