Yrkesfaglærernes kompetanse

Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2017:11

Nettutgave

Prosjekt: Professional development for vocational teachers

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20619