Fafo reports

Search publications

Kampen om vikarene
Arbeidskraftstrategier i kommunesektoren

Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2012:06

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Anne Mette Ødegård

Published: 2012 Id-nr.: 20233