Fafo reports

Search publications

Kompensasjon og motivasjon
Overskuddsdeling og medeierskap i norske bedrifter. Doktoravhandling

Ove Langeland

Fafo-report 315

Nettutgave

Published: 1999 Id-nr.: 315