Fafo reports

Search publications

Med rett til å lære og plikt til å delta
En evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere

Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen

Fafo-rapport 2007:34

Nettutgave | English summary

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Published: 2007 Id-nr.: 20034