Fafo reports

Search publications

Mot en raskere og mer stabil bosetting?
Evaluering av bosettingsmodellen for flyktninger

Jon Horgen Friberg og Monica Lund

Fafo-rapport 544

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

Published: 2006 Id-nr.: 544