Fafo reports

Search publications

Når fleksibilitet fremmer fellesskap
Nye arbeidstidsordninger innen pleie og omsorg

Heidi Gautun

Fafo-rapport 399

Nettutgave

Published: 2002 Id-nr.: 399