Skip to main content
  • Bjørn Richard Nuland

Når nøden skaper overskrift

Medienes dekning av frivillige organisasjoners arbeid med fattigdom

  • Fafo-rapport 2008:11
  • Fafo-rapport 2008:11

I denne rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse om medienes dekning av frivillige organisasjoner som jobber med fattige. Prosjektet baserer seg på to ulike datakilder: overvåkning av mediedekningen og en undersøkelse blant utvalgte frivillige organisasjoner om deres mediestrategier. Interessen for mediedekningen av de frivillige organisasjonenes arbeid springer ut av en antakelse om at mediene har stor påvirkningskraft. Mediedekningen kan dermed ha betydning for hvordan fattigdomsproblemet oppfattes. Nettopp fordi dekningen av det frivillige arbeidet med fattigdom får stor plass i norske medier, kan man anta at den typen fattigdom som organisasjonene arbeider med, preger befolkningens oppfatning av hva som konstituerer det norske fattigdomsproblemet.

  • Published: 13. February 2008
  • Ordering ID: 20053
Last ned publikasjonen