Skip to main content
  • Anne Britt Djuve og Arild H. Steen

Norsk fisk - dansk produkt

Om potensialet for økt bearbeiding i norsk fiskeindustri

  • Fafo-rapport 143
  • Fafo-rapport 143

Dette er en av fem rapporter Fafo utfører for prosjektet "Norge som industrinasjon", på oppdrag fra LO og NHO via "Hovedorganisasjonenes Fellestiltak - Næringsutvikling". Rapporten viser omfanget av arbeidsplasser som går tapt ved norsk råvareeksport. Beregningene redegjør for sammenhengen mellom sysselsettingspotensiale og ulike anvendelser av råstoffet. Ut fra fangst- og oppdrettsprognoser vises også hvilken sysselsetting som kan skapes i 1996.
Rapporten drøfter dessuten følgende tema:

  • Hvilke norske produkter er viktige for dansk fiskeindustri?
  • Hva gjør dansk fiskeindustri med norske råvarer?
  • Hvilke barrierer hindrer norsk fiskeindustri i å "ta hjem" foredlingen av norsk fisk?
  • Hvordan vil tilknytningsformen til EF forandre betingelsene for norsk fiskeindustri?
  • Published: 19. January 1992
  • Ordering ID: 143

Fafo researchers