Fafo reports

Search publications

Opphold i asylmottak
Konsekvenser for levekår og integrering

Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang

Fafo-rapport 2017:07

Nettutgave

Project: Med oppholdstillatelse men i mottak?

Forskere på Fafo: Nerina Weiss, Huafeng Zhang

Published: 2017 Id-nr.: 20615