Fafo reports

Search publications

På egne bein
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift

Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten

Fafo-rapport 2018:03

Nettutgave

| English summary

Project: Evaluation of the program for financial support to immigrant entrepreneurs

Forskere på Fafo: Ragna Lillevik

Published: 2018 Id-nr.: 20652