Fafo reports

Search publications

Skomaker bli ved din lest?
En analyse av ulikhet i utdanning og arbeid blant unge menn på 80-tallet

Jens B. Grøgaard

Fafo-rapport 146

Last ned nettutgave

Published: 1993 Id-nr.: 146