Fafo reports

Search publications

Utdanningsambisjoner og utferdstrang
Ungdommens utdannings- og yrkesvalg sett fra verkstedindustrien i Harstad-regionen

Tina Østberg

Fafo-rapport 265

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tina Østberg

Published: 1999 Id-nr.: 265