Fafo reports

Search publications

Vi sitter og ser hverandre i hvitøyet når vi lover det
Kartlegging av prosjektlederes og formenns erfaringer med bruk av lean construction i Kruse Smith

Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2012:04

Nettutgave

Published: 2012 Id-nr.: 20231