Skip to main content
  • Anne Britt Djuve

Flyktninger – krise for den nordiske modellen?

Et diskusjonsnotat med utgangspunkt i NordMod2030

  • Fafo-notat 2016:02
  • Fafo-notat 2016:02

Dette notatet er utarbeidet på oppdrag av SAMAK, og utformet for å danne et grunnlag for diskusjon om hvilke utfordringer økningen i antall asylsøkere kan medføre for den nordiske modellen.

  • Published: 9. March 2016
  • Ordering ID: 10226

Fafo researchers