Other Fafo publications

Search publications

Applaus eller lønnsløft?
En empirisk analyse av lønnsutviklingen for sykepleiere i kommunesektoren

Mari Baklund Størseth

Masteroppgave i samfunnsøkonomisk analyse

Last ned nettutgave

Published: 2021 Id-nr.: 965

Andre utgivelser

Masteroppgave i samfunnsøkonomi
Ingrid Engebretsen


Master’s thesis, Sociology
Tord Flatland
A comparative case-study of industrial relations, bargaining models and organised employers’ roles in change in Sweden and Norway


Elin Svarstad
En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012

Last ned / Download


Masteroppgave i Statsvitenskap
Trond Flaarønning
En analyse av hvordan innføringen av allmenngjorte tariffavtaler påvirker fagforeningsgraden