Arbeidsforhold i og utenfor pleie og omsorgsektoren. Faktaflak

Bård Jordfald

Faktaflak

Last ned faktaflaket

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Utgitt: 2021