Other Fafo publications

Search publications

Når pasienten kommer først
Eksempler på godt samarbeid mellom sykehus og pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten

Heidi Gautun

Andre Fafo-utgivelser

Nettutgave

Published: 2003 Id-nr.: 936