Other publications

Search publications

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat
Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon

Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

, 2013

Lenke

Forskningstema: Labour migration

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat