Skip to main content

Den norske bostøtten. Effekter av en reform

Other reports or chapters |  2011
8. January 2016

Nordvik, V., Hansen, I. L. S., Koren, C. & Lescher-Nuland, B. (2011). Den norske bostøtten. Effekter av en reform. NOVA Rapport 2/2011.

Fafo researchers