Other publications

Search publications

Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen.

Jon Erik Dølvik og Line Eldring

2005

Lenke

Forskningstema: Labour migration

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen.