Other publications

Search publications

Den norske bostøtten. Effekter av en reform

Viggo Nordvik, Inger Lise Skog Hansen, Charlotte Koren og Bjørn Lescher-Nuland

Den norske bostøtten. Effekter av en reform