Other publications

Search publications

Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen

Jon Erik Dølvik og Line Eldring

2006

Lenke

Forskningstema: Labour migration

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen