Other publications

Search publications

Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei

Fernanda Winger Eggen, Mona Bråten & Marte Marie Frisel

Rapport 27-2020 Samfunnsøkonomisk analyse 2020

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Prosjekt: The freight transport market

Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei