Skip to main content

Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei

Other reports or chapters |  2020
22. October 2020
Rapport 27-2020    Samfunnsøkonomisk analyse

Eggen, F. W. Bråten. M. & Frisell, M. M. (2020). Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport 27-2020