Skip to main content

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1

Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak

Other reports or chapters |  2018
25. January 2022
Statistisk sentralbyrå
Kirkebøen, L. J., Eielsen, G., Rønning, M., Strømsvåg, S., Andresen, S., Reegård, K., Rogstad, J. Berge, J. E. & Lindenskov, L. (2018). Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1 .Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak. Statistisk sentralbyrå Notater 2018/15