Other publications

Search publications

Menneskehandel med tvangsarbeid
En forstudie om gråsoneproblematikk innenfor tiltaksfeltet arbeidsmarkedskriminalitet

Synnøve Økland Jahnsen

PHS Forskning 2014

Forskere på Fafo: Synnøve Økland Jahnsen

Menneskehandel med tvangsarbeid