Other publications

Search publications

Samarbeid for utvikling
Partssamarbeid, sosial kapital og utvikling av bedrifter og virksomheter

Gudmund Hernes, Bjørne Grimsrud og Jon M. Hippe

2006

Forskningstema: Industrial relations

Forskere på Fafo: Gudmund Hernes

Samarbeid for utvikling