Skip to main content
  • Anne Mette Ødegård

Ungdoms erfaringer fra koronapandemien

  • Faktaflak juni 2022
  • Faktaflak juni 2022
Fafo har gjennomført en spørreundersøkelse blant unge voksne i alderen 16 til 25 år, på oppdrag fra Fagforbundet. Dette er ett av fire faktaflak om funnene.
  • Published: 30. June 2022

Fafo researchers