Exclusion and marginalisation
Jon Rogstad
Researcher on leave

  Academic background:

  Dr. polit., Sociology, University of Oslo


Area of work:

Ethnic minorities, labour market, political participation, trust

+47 99251463
Mathilde Bjørnset, Beret Bråten, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Kompetanse for inkluderende barnehage- og skolemiljø
Evaluering av tre tiltak. Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:25
Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Suksess og besvær
Evaluering av fraværsgrensen i videregående skole 2016-2019 Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:09
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
På like vilkår?
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn 2017-2019. Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:01
Mathilde Bjørnset, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2020:05
Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Livsmestring med Flyt
Erfaringer fra to pilotkommuner
Fafo-notat 2019:22
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
I fraværsgrensens dødvinkel
Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2
Fafo-rapport 2018:41
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Digitale skillelinjer
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018
Fafo-rapport 2018:36
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Motivasjon og mestring
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning
Fafo-notat 2018:13
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering
Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket
Fafo-rapport 2018:01
Fafo-notat 2017:08
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
På prøve
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017
Fafo-rapport 2017:36
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fraværet er redusert, men…
Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
Fafo-rapport 2017:33
Fafo-notat 2016:26
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Rettmessig forskjellsbehandling?
Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser
Fafo-rapport 2016:23
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Å sette pris på lærlinger
Finansiering av læreplasser i Norge og Danmark
Fafo-notat 2016:15
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Passe inn og passe til
Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
Fafo-rapport 2015:44
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Grenser for utdanning
Rett til videregående opplæring for voksne
Fafo-rapport 2015:27
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
«Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet»
En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
Fafo-rapport 2014:33
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad
Det gamle landet og havet
Rekrutteringsbehov i maritim næring fram mot 2020
Fafo-rapport 2013:28
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
Rurbane møter
Deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner
Fafo-rapport 2013:02
Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad
Det står mye på spill
En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid
Fafo-rapport 2012:44
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Mot en videre horisont
Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring
Fafo-rapport 2012:42
Kristian Rose Tronstad og Jon Rogstad
Stemmer de ikke?
Politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Fafo-rapport 2012:26
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fra sjø til land
Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020
Fafo-rapport 2012:22

Gunn Elisabeth Birkelund, Lars E. F. Johannessen,Erik Børve Rasmussen & Jon Rogstad

Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflection on their hiring behavior

European Societies , 2020

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Passe inn og passe til
Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere , 2018

Birkelund, G. E., Chan, T. W., Ugreninov, E., Midtbøen, A. H. & Rogstad, J.

Do terrorist attacks affect ethnic discrimination in the labour market?
Evidence from two randomized field experiments

The British Journal of Sociology , 2018

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society , 2017

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon

The Public Sphere in the Nordic Model , 2017

Gunn Elisabeth Birkelund, Kristian Heggebø and Jon Rogstad

Additive or Multiplicative Disadvantage?
The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities

European Sociological Review , 2016

Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.)

Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell , 2015

I: Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.) Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat

Gunn Elisabeth Birkelund, Jon Rogstad, Kristian Heggebø, Tove Mogstad Aspøy og Heidi Fischer Bjelland

Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim

Sosiologisk tidsskrift , 2014

Carl Endre Espeland and Jon Rogstad

Antiracism and social movements in Norway: the importance of critical events

Journal of Ethnic and Migration Studies , 2013

Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække

Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus

Sosiologisk tidsskrift , 2012

Arnfinn H. Midtbøen and Jon Rogstad

Discrimination: Methodological Controversies and Sociological Perspectives on Future Research

Nordic Journal of Migration Research , 2012

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Den utdannede, den drepte og den glemte
Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering

Sosiologisk tidsskrift , 2010

Jon Rogstad og Ingrid Wergeland

Liv og ære i valg andre nominasjoner

Samtiden , 2009

Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed, Lars Westlie

Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion

Journal of Socioeconomics , 2009

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad

Diskrimineringens art, omfang og årsaker

Søkelys på arbeidslivet , 2008

Jon Rogstad

Få sider – mange emner

Sosiologisk tidsskrift , 2007

Jon Rogstad og Julia Orupabo

Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start

Søkelys på arbeidsmarkedet , 2007

Jon Rogstad

Den flerkulturelle bedriften – et spørsmål om moral?

Horisont - Næringspolitisk tidsskrift , 2006

Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed og Lars Westlie

Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion

Memoranda , 2005

Jon Rogstad

Diskriminering som erfaring

Søkelys på arbeidsmarkedet , 2004

Jon Rogstad

Da Qureshi kastet hansken. Et svar

Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning , 2003

Jon Rogstad

Det eksotiske som fordel

Søkelys på arbeidsmarkedet , 2002

Jon Rogstad

Fremmed på brygga i Tønsberg

Tidsskrift for samfunnsforskning , 2000

Jon Rogstad

Lille Pakistan – Store Oslo

Nytt Norsk Tidsskrift , 2000

Jon Rogstad

Diskriminering – hva er det og hvordan avdekke det?

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1999

Jon Rogstad og Oddbjørn Raaum

Utstøting av innvandrere fra arbeidsmarkedet

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1998

Jon Rogstad

Konjunktur och attityder

Innvandrere och minoriteter/Scandinavian Migration and Ethnic Minority Review , 1998

Jon Rogstad

Mannfolk i arbeid , 1998

Jon Rogstad

Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1997

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Svar til Ottar Brox

Tidsskrift for samfunnsforskning , 1997

Jon Rogstad og Arnfinn H. Midtbøen

Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering

Sosiologisk tidsskrift , 1996

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Integrasjon, underklasse og marginalisering: noen refleksjoner omkring dagens innvandringsdebatt

Tidsskrift for Samfunnsforskning , 1996

Jon Rogstad og Geir Høgsnes

Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten?

Sosiologisk tidsskrift , 1995

Jon Rogstad

Arbeidsledige innvandrere i Oslo

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1995

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1995

Jon Rogstad

Overtid blant arbeidstakere i Norge

Tidsskrift for samfunnsforskning , 1994

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Den nye migrasjonen til Tyskland

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1994

Jon Rogstad

Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1993

Jon Rogstad

Den problematiske overtiden og tallenes magi

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1992

Jon Rogstad

Flere får fleksitid

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1992

Jon Rogstad

Overtidsarbeid i nedgangstider

Søkelys på arbeidsmarkedet , 1992

Other publications

Lars J. Kirkebøen, Gaute Eielsen, Marte Rønning, Susann Strømsvåg, Silje Andresen, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Jan Erik Berge og Lena Lindenskov

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak , 2018

Lars J. Kirkebøen, Gaute Eielsen, Marte Rønning, Susann Strømsvåg, Silje Andresen, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Jan Erik Berge og Lena Lindenskov

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak , 2018

Lars J. Kirkebøen, Andreas Kotsadam, Oddbjørn Raaum, Silje Andresen og Jon Rogstad

Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet , 2017

Jon Rogstad

IDOL-generasjonen , 2015

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Rasisme og diskriminering. Begreper, kontroverser og nye perspektiver , 2009

Jon Rogstad og Monica Lund

Den demokratiske utfordring , 2006

Anne Britt Djuve, Jon Rogstad, Jan Arild Snoen og Erik Bruce

Innvandrere – fremtidens olje? , 1999

Jon Rogstad

Overtid og bi-arbeid , 1992

Jon Rogstad, Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt

Fraværsgrensen i videregående skole
Perspektiver, konsekvenser og erfaringer , 2021

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Institutional Change in the Public Sphere
Views on the Nordic Model , 2017

Mette Andersson, Christine M. Jacobsen, Jon Rogstad, Viggo Vestel

Kritiske hendelser - nye stemmer!
Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge , 2012

Jon Rogstad

Demokratisk fellesskap
Politisk inkludering og etnisk mobilisering , 2007

Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad

Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge , 2003

Jon Rogstad

Sist blant likemenn?
Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet , 2001

Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Marie Gjefsen, Marianne Takvam Kindt & Jon Rogstad

Det er de mest utsatte elevene som befinner seg i fraværsgrensens dødvinkel , 2019

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Hvem snakker med de frafalne? , 2013

Jon Rogstad

Elsker vi demokratiet? , 2012

Jon Rogstad

Liv og ære , 2009

Jon Rogstad

Hvilket mangfold? , 2008

Jon Rogstad

Vi, de andre og valget , 2007

Jon Rogstad

Krønikesamfunnet som forsvant , 2005

Jon Rogstad

Minoritetspolitikk , 2005

Jon Rogstad

En mors bekymring , 2004

Jon Rogstad

Melkesjokolandet? , 2003

Jon Rogstad og Trygve Aase

Ullevål sykehus – en flerkulturell modell? , 2002

Jon Rogstad

Educating Shabana , 2002

Jon Rogstad

Hotell med særklasse , 2001

Jon Rogstad

Fra ammerom til bønnerom , 2001

Jon Rogstad

Tapt uskyld? , 2001

Jon Rogstad

Å se arbeidsgivere i hvitøyet , 1998

Jon Rogstad og Anne Britt Djuve

Virker innvandrerkvotering? , 1998

Jon Rogstad

Er tiden over for overtid? , 1996

Jon Rogstad

Overtid som middel , 1993

Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække

Idealer og realiteter på et flerkulturelt sykehus , 2012

Jon Rogstad og Guro Ødegård

From bonding to bridging , 2010

Mette Andersson and Jon Rogstad

In-between identity and interest
Toward a transnational frame for political engagement among young adults with ethnic minority background in Norway , 2010

Gunnar Myrberg and Jon Rogstad

Like Two Peas in a Pod?
A Comparison of Civic Engagement among Ethnic Minorities in Oslo and Stockholm , 2009

Jon Rogstad

The multicultural challenge
Political integration among ethnic minorities in Norway , 2005

Jon Rogstad

Kjønn, etnisitet og makt , 2002

Jon Rogstad

Discrimination on the labour market
Some theoretical and methodological considerations , 1999

Jon Rogstad and Håkon Lorentzen

Motives for volunteering , 1994

 • Project management: Jon Rogstad
 • Project management: Jon Rogstad
 • Completed projects

 • Project management: Jon Rogstad
 • Project management: Jon Rogstad, NOVA
 • Completed projects

 • Project management: Jon Rogstad
 • Completed projects

 • Project management: Jon Rogstad
 • Project management: Jon Rogstad
 • Completed projects

 • Project management: Mathilde Bjørnset
 • Project management: Kaja Reegård
 • Completed projects

 • Completed projects

 • Project management: Anne Britt Djuve
 • Completed projects

 • Completed projects