logo fafo 194x64
Jon Rogstad
+47 99251463

Forskningsleder, professor

Dr. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Etniske minoriteter, arbeidsmarked, politisk deltakelse, tillit

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Rogstad, J. & Reegård, K. (2019). Bowling Alone and Working Together? Social Capital at Work. In F. Engelstad, C. Holst, G. C. Aakvaag (eds.), Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model (pp 255-272). De Gruyter.

 • Rogstad, J. & Sterri, E. B. (2018). Passe inn og passe til. Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere. Tidsskrift for samfunnsforskning 01 / 2018 (Volum 59), 41-65.

 • Birkelund, G. E., Chan, T. W., Ugreninov, E., Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2018) Do terrorist attacks affect ethnic discrimination in the labour market? Evidence from two randomized field experiments. The British Journal of Sociology. DOI: 10.1111/1468-4446.12344

 • Andersson, M. & Rogstad, J. (2018). Political engagement among young adults with minority backgrounds: Between identity and interest. In J. E. Fossum, R. Kastoryano & B. Siim (eds.), Diversity and Contestations over Nationalism in Europe and Canada. Palgrave Macmillan.

 • Engelstad, F., Larsen, H., Rogstad, J. & Steen-Johnsen, K. (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 1-21). De Gruyter.

 • Engelstad, F., Larsen, H. & Rogstad, J. (2017).The Public Sphere in the Nordic Model. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 46-70). De Gruyter.

 • Elgvin, O. & Rogstad, J. (2017).Religious Threats and Institutional Change in Norwegian Mass Media. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 161-178). De Gruyter.

 • Birkelund, G. E., Heggebø, K. & Rogstad, J. (2016). Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities. European Sociological Review.

 • Rogstad, J. (2015). Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell. I B. Bungum, U. Forseth & E. Kvande (red.), Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Birkelund, G. E., Rogstad, J., Heggebø, K., Aspøy, T. M. & Bjelland, H. F. (2014). Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Sosiologisk tidsskrift, 22, 352-382.
 • Espeland, C. E. & Rogstad, J. (2013). Antiracism and social movements in Norway: the importance of critical events. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(1).
 • Rogstad, J. (2012). Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway. I S. K. Ackapar (red.), Turkish Immigrants in Western Europe and North America. Immigration and Political Mobilization. London: Routledge.

 • Elgvin, O. & Rogstad, J. (2012). Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring. I S. Indregard (red.), Motgift. Akademisk svar på den nye høyreekstremismen. Oslo: Flamme forlag.

 • Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2012). Discrimination: Methodological Controversies and Sociological Perspectives on Future Research. Nordic Journal of Migration Research, 2(3).
 • Rogstad, J. & Solbrække, K. N. (2012). Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus. Sosiologisk tidsskrift, 4.
 • Rogstad, J. & Vestel, V. (2011). The Art of Articulation: Political Engagement and Social Movements in the Making among young adults in Multicultural settings in Norway. Social Movement Studies, 10(3).
 • Brekke, I. & Rogstad, J. (2011). Godt gift? Betydningen av ektefellens landbakgrunn for kvinnelige etterkommeres arbeidsdeltakelse. Søkelys på arbeidslivet, 28(1/2).
 • Rogstad, J. (2011). Grenseløst engasjement. Sosial kapital og behovet for transnasjonale perspektiver. I D. Wollebæk & S. Segaard, Sosial kapital i Norge. Oslo: Cappelen Damm.

 • Myrberg, G. & Rogstad, J. (2011). Patterns of Participation. Engagement among ethnic Minorities and the Native Population in Oslo and Stockholm. I L. Morales & M. Giugni (red.), Social Capital, Political Participation and Migration in Europe. Making Multicultural Democracy Work? Basingstoke: Palgrave.

 • Rogstad, J. (2010).  Diskriminering – kan en hvit man fra middelklassen forstå det? I D. Album, M. N. Hansen & K. Widerberg (red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (2010). Den utdannede, den etterlatte og den drepte. Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering. Sosiologisk tidsskrift, 1, 31-52.
 • Rogstad, J. (2009). Bokanmeldelse: Velferdsstaten møter verden. Arbeidsplasser i endring av Marie Louise Seeberg. Sosiologisk tidsskrift, 17, 395–400.

 • Rogstad, J. & Wergeland, I. (2009). Liv og ære i valg andre nominasjoner. Samtiden, 3, 102-111.

 • Raaum, O., Rogstad, J., Røed, K. & Westlie, L. (2009). Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Journal of Socioeconomics, 38(1), 173−187.
 • Rogstad, J. (2009). What difference does it make? Transnational networks and collective engagement among ethnic minorities. I S. Alghasi, T. H. Eriksen & H. Ghorashi (red.),  Paradoxes of Cultural Recoqnition. Perspectives from Northern Europe. London: Ashgate.

 • Rogstad, J. (2009). Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway. Turkish Studies, 10(2).
 • Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2008). Diskrimineringens art, omfang og årsaker. Søkelys på arbeidslivet, 3(35), 417–429.
 • Rogstad, J. (2008). Musikk fra et gutterom. I A. Lorentzen & A. Kvalbein (red.), Musikk og kjønn – i utakt? Bergen: Fagbokforlaget.

 • Rogstad, J. & Orupabo, J. (2007) Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1.
 • Rogstad, J. (2007). Få sider – mange emner. En anmeldelse av Trond Løynings Økonomisk sosiologi. Sosiologisk tidsskrift, 15(3), 276-278.

 • Rogstad, J. (2006). Den flerkulturelle bedriften – et spørsmål om moral?, Horisont - Næringspolitisk tidsskrift 7

 • Rogstad, J. (2006). Innvandrere i alle land, foren eder. I A. Rolijordet (red.), Kollektiv og individ. En debattbok om mangfold og fellesskap i individenes tidsalder. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Raaum, O., Rogstad, J., Røed, K. & Westlie, L. (2005). Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Memoranda, 17/2005. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

 • Rogstad, J. (2004). Diskriminering som erfaring. Søkelys på arbeidsmarkedet, 21, 265- 275.

 • Rogstad, J. (2004). Virkemidler på vandring. Kan virkemidler fra kvinnekampen brukes til å skape likestilling mellom etniske grupper? Sosiologisk Tidsskrift, 12, 190-212.
 • Rogstad, J. (2003). Da Qureshi kastet hansken. Et svar. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 4, 157-162.

 • Rogstad, J. (2003). Fra sans til samling. En måned med musikk, minner og makt. I F. Engelstad & G. Ødegård (red.), Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Rogstad, J. (2002). Det eksotiske som fordel. Søkelys på arbeidsmarkedet, 19, 3-10.

 • Rogstad, J. (2002). Diskriminering og ulikhet – forklaring og metode. Sosiologisk tidsskrift, 10, 3-26.
 • Rogstad, J. (2001). Små årsaker - store forskjeller. Forklaringer på ulikhet i det flerkulturelle Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning, 42, 623-644.
 • Rogstad, J. (2000). Når sant skal sies – hvor viktig er norsk for innvandrere på arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidsmarkedet, 17, 159-164.

 • Rogstad, J. (2000). Fremmed på brygga i Tønsberg. Tidsskrift for samfunnsforskning, 41, 95-102.

 • Rogstad, J. (2000). Lille Pakistan – Store Oslo. Nytt Norsk Tidsskrift, 17, 430-431.

 • Rogstad, J. (1999). Diskriminering – hva er det og hvordan avdekke det? Søkelys på arbeidsmarkedet, 16, 125-132.

 • Rogstad, J. (1998). Mannfolk i arbeid. I R. Nielsen & P. Veiden (red.), Sosiologisk fantasi. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

 • Rogstad, J. & Raaum, O. (1998). Utstøting av innvandrere fra arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidsmarkedet, 15, 29-41.

 • Rogstad, J. (1998). Konjunktur och attityder. Innvandrere och minoriteter/Scandinavian Migration and Ethnic Minority Review, 4, 9-11.

 • Rogstad, J. (1997). Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet. Søkelys på arbeidsmarkedet, 14, 197-201.

 • Brochmann, G. & Rogstad, J. (1997). Svar til Ottar Brox. Tidsskrift for samfunnsforskning, 38(2), 256-257.

 • Rogstad, J. (1996). Innvandrere uten arbeid - politisk hodepine eller forskningsmessig hodebry? Samora Magasin, 4, 10-14.

 • Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (1996). Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering. Sosiologisk tidsskrift, 4(3), 197-218.
 • Brochmann, G. & Rogstad, J. (1996). Integrasjon, underklasse og marginalisering: noen refleksjoner omkring dagens innvandringsdebatt. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 37(4), 554-576.
 • Rogstad, J. (1995). Arbeidsledige innvandrere i Oslo. Søkelys på arbeidsmarkedet, 12, 123-127.

 • Høgsnes, G. & Rogstad, J. (1995). Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå. Søkelys på arbeidsmarkedet, 12, 3-11.

 • Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1995). Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten? Sosiologisk tidsskrift, 3, 191-212.
 • Høgsnes, G. & Rogstad, J. (1994). Den nye migrasjonen til Tyskland. Søkelys på arbeidsmarkedet, 11, 99-103.

 • Rogstad, R. (1994). Overtid blant arbeidstakere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning, 35, 397-424.
 • Rogstad, J. (1993). Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang. Søkelys på arbeidsmarkedet, 10, 180-186.

 • Rogstad, J. (1992). Overtidsarbeid i nedgangstider. Søkelys på arbeidsmarkedet, 9, 70-76.

 • Rogstad, J. (1992). Den problematiske overtiden og tallenes magi. Søkelys på arbeidsmarkedet, 9, 175-181.

 • Rogstad, J. (1992). Flere får fleksitid. Søkelys på arbeidsmarkedet, 9, 77-81.

Fafo-rapporter

 • Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
  Fafo-rapport 2019:09
 • Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
  Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2
  Fafo-rapport 2018:41
 • Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
  Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018
  Fafo-rapport 2018:36
 • Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
  Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket
  Fafo-rapport 2018:01
 • Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
  Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017
  Fafo-rapport 2017:36
 • Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
  Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
  Fafo-rapport 2017:33
 • Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
  Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser
  Fafo-rapport 2016:23
 • Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
  Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
  Fafo-rapport 2015:44
 • Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
  Rett til videregående opplæring for voksne
  Fafo-rapport 2015:27
 • Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
  En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
  Fafo-rapport 2014:33
 • Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad
  Rekrutteringsbehov i maritim næring fram mot 2020
  Fafo-rapport 2013:28
 • Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
  Deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner
  Fafo-rapport 2013:02
 • Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad
  En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid
  Fafo-rapport 2012:44
 • Kaja Reegård og Jon Rogstad
  Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring
  Fafo-rapport 2012:42
 • Kristian Rose Tronstad og Jon Rogstad
  Politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
  Fafo-rapport 2012:26
 • Kaja Reegård og Jon Rogstad
  Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020
  Fafo-rapport 2012:22

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

 • Engelstad, F., Larsen, H., Rogstad, J. & Steen-Johnsen, K., eds. (2017). Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model. De Gruyter.

 • Andersson, M., Jacobsen, C. M., Rogstad, J. & Vestel, V. (2012). Kritiske hendelser - nye stemmer! Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Rogstad, J. (2007). Demokratisk fellesskap. Politisk inkludering og etnisk mobilisering. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Brochmann, G., Borchgrevink, T. & Rogstad, J. (2003). Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Rogstad, J. (2001). Sist blant likemenn? Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Oslo: Unipax.

Konferansepaper

 • Birkelund, G., Heggebø, K. & Rogstad, J. (2014). Ethnic scarring effects of unemployment. Results from two randomized field-experiments. Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association Annual Meeting, San Francisco, CA, Aug 15.
 • Rogstad, J. & Solbrække, K. N. (2012). Idealer og realiteter på et flerkulturelt sykehus. Paper presentert på Norsk sosiologforenings vinterseminar. Januar 2012.
 • Andersson, M. & Rogstad, J. (2012). Identity and interest as structuring categories in transnational political engagement among ethnic minority young people. Paper presentert på Norsk sosiologforenings vinterseminar. Januar 2012.
 • Rogstad, J. & Ødegård, G. (2010). From bonding to bridging. Networks, participation and integration among immigrants in Norway. ISTR, Istanbul, July 2010.
 • Andersson, M. & Rogstad, J. (2010). In-between identity and interest. Toward a transnational frame for political engagement among young adults with ethnic minority background in Norway. Nordic Migration Research Conference, Malmø August 24 – August 27.
 • Myrberg, G. & Rogstad, J. (2009). Like Two Peas in a Pod? A Comparison of Civic Engagement among Ethnic Minorities in Oslo and Stockholm. Paper presentert på The Localmultidem conference Multicultural Democracy and Immigrants’ Social Capital in European Cities, Brussels 28 – 29 January 2009.
 • Rogstad, J. (2005). The multicultural challenge. Political integration among ethnic minorities in Norway. University of Amsterdam Conference, Democracy in large cities. February 26-27.
 • Rogstad, J. (2004). Political integration, participation and trust in the multicultural Oslo. August 20-22, Nordic Sociological Conference in Sweden.
 • Rogstad, J. (2004). Multicultural democracy and power. UNESCO Conference, Pakistani Migration to Norway. Social Transformation and Continuity. December 6-7.
 • Rogstad, J. (2002). Kjønn, etnisitet og makt. Nordic Sociological Conference in Iceland, The Network Society. Opportunity or opression? 15-17 August 2002.
 • Rogstad, J. (1999). Discrimination on the labour market. Some theoretical and methodological considerations. Fourth Annual International Metropolis Conference in Washington, December 8.-11. 1999.
 • Djuve, A. B. & Rogstad, J. (1999). The black gold in Norway – immigrants and the labour market in the future. Paper for the 4th European conference of Sociology, Amsterdam 18-21 aug.
 • Rogstad, J. (1998). Last among equals – migrants in the labour market. The 8th National Conferance in Sociology on The Vocabulary of Sociology. Longyearbyen, Svalbard, June 18-21 1998.
 • Rogstad, J. (1998). How may discrimination be recognised? Norwegian Research Council’s conference, Immigrants and the labour market, November 16-17, 1998.
 • Høgsnes, G. & Rogstad, J. (1996). Working Time Policies and Work Sharing Arrangements - the Cases of Denmark and Norway. Presentert på European Research Conference on European Societies or European Society? Social Exclusion and Social Integration in Europe, Theoretical and Policy Perspectives on Poverty and Inequality. Blarney, Co-Cork, Ireland, 26.-31. March 1996.
 • Rogstad, J. (1995). Blir innvandrere diskriminert på arbeidsmarkedet i Norge? Paper på den 18nde Nordiske kongressen i sosiologi, Helsinki, 9.-11. juni 1995.
 • Lorentzen, H. & Rogstad, J. (1994). Motives for volunteering. Paper på ISTR Inagural Conference, Pécs, July 4-7 1994.

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Kirkebøen, L. J.,  Eielsen, G., Rønning, M., Strømsvåg, S., Andresen, S., Reegård, K., Rogstad, R., Berge, J. E. & Lindenskov, L. (2018). Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1. Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak. Notater 2018/15. Statistisk sentralbyrå.

 • Kirkebøen, L. J., Kotsadam, A., Raaum, O., Andresen, S. &  Rogstad, J. (2017). Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet. Rapporter 2017/39.  Oslo – Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

 • Rogstad, J. (2015). IDOL-generasjonen. Publisert i skriftserie for ISCO-Group.
 • Rogstad, J. (2014). Ikke en trussel, men en advarsel. Religionsfrihetens plass og ytringsfrihetens nødvendighet. I B. Enjolras, T. Rasmussen & K. Steen-Johnsen (red.), Status for ytringsfriheten i Norge. Hovedrapport fra prosjektet. Rapport 2014:008. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2012). Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv. Rapport 1/12. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. (2010). Integrasjon og inkludering – avklaring og perspektivering. Notat til Inkluderingsutvalget. Oslo: ISF.
 • Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (2009). Rasisme og diskriminering. Begreper, kontroverser og nye perspektiver. Rapport. Oslo: Norges forskningsråd.
 • Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (2009). Fra symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering. Rapport 2009:002. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. (2009). Betydningen av mangfoldig ledelse i kultursektoren. I Med forbehold om endringer. Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008. Oslo: Kultur- og kirkedepartementet.
 • Rogstad, J. (2009). Sist inn og først ut? Mot et nytt perspektiv. IMDi-rapport nr. 7, Integreringskart 2009. Integrering i økonomiske nedgangstider. Oslo: IMDi.
 • Rogstad, J. (2006). Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge. Rapport 2006:010. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. & Lund, M. (2006). Den demokratiske utfordring. I H. Kavli (red.), Integreringskart 2006. IMDI-rapport nr 1. Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
 • Brochmann, G. & Rogstad, J. (2004). På sidelinjen? Vilkår for deltakelse i politikk og organisasjonsliv i Norge. I B. Bengtsson (red.), Föreningsliv, makt och integration. Stockholm: Justisdepartementet.
 • Rogstad, J. (2003). Diskriminering – mot en ny forståelse. I Strategier for et styrket vern. Oslo: SMED.
 • Rogstad, J. (2000). Et perspektiv, to funn og tre tanker. Utenfra, men hjemme - innvandrerungdom i storbyen. NFR Konferanserapport. Oslo: Norges forskningsråd.

 • Djuve, A. B., Rogstad, J., Snoen, J. A. & Bruce, E. (1999). Innvandrere – fremtidens olje? Rapport 1/99 Oslo: ECON.

 • Rogstad, J. (1998). Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifter. Rapport 1998:008. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. & Raaum, O. (1997). Utstøting fra arbeidsmarkedet blant arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. Rapport nr. 74/97 Oslo: SNF.
 • Rogstad, J. (1997). Økonomiske perspektiver på mulighetene for repatriering til Sarajevo og Sanski Most. Rapport. Oslo: Flyktningerådet.
 • Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1996). Deling av arbeid - en strategi for å sørge for seg selv eller andre? I H. Solhaug (red.), Deling av arbeid - en strategi for full sysselsetting. Oslo: Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF).
 • Rogstad, J. (1996). Preventing Racism at the Workplace - The Norwegian National Report. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 • Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1995). Lokale løsninger på deling av arbeid. I M. N. Hansen (red.), Deling av arbeid - En utredning av mulige strategier og konsekvenser. Rapport 1995:006. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. (1995). Innvandrere og arbeidsmarked i Norge. I J. Magerøy (red.), Innvandrere på arbeidsmarkedet - situasjonsbilder fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Norge. Rapport 1995:004. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. (1995). Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de? Rapport 1995:010. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. (1995). Redusert overtid mot arbeidsledighet? I M. N. Hansen (red.), Deling av arbeid - En utredning av mulige strategier og konsekvenser. Rapport 1995:006. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. (1995). Innvandrere på store steder i Norge. I L. Nilsson & S. Lilja (red.), Invandrerna & lokalsamhället. Historiska aspekter på intgrationen av invandrare i nordiske lokalsamhällen. Rapport 16. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet.
 • Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1995). Utenlandske arbeidstakere i Tyskland. I J. Magerøy (red.), Innvandrere på arbeidsmarkedet - situasjonsbilder fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Norge. Rapport 1995:004. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Lorentzen, H. & Rogstad, J. (1994). Hvorfor frivillig? Begrunnelser for frivillig sosialt arbeid. Rapport 1994:011. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. (1992). Overtid og bi-arbeid. Arbeidsnotat 92, 3. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Bjørnset, M., Drange, N., Gjefsen, H. M., Kindt, M. T. & Rogstad, J. (2019). Det er de mest utsatte elevene som befinner seg i fraværsgrensens dødvinkel. Kronikk i Aftenposten 25. januar.

 • Reegård, K. & Rogstad, J. (2013). Hvem snakker med de frafalne? Kronikk. Aftenposten, 11.9.
 • Rogstad, J. (2012). Elsker vi demokratiet? Dagsavisen, 5. januar.
 • Rogstad, J. (2009). Liv og ære. Dagbladet, 9. september.
 • Rogstad, J. (2008). Hvilket mangfold? Dagbladet, 12. august.
 • Rogstad, J. (2007). Vi, de andre og valget. Aftenposten, 11. april.
 • Rogstad, J. (2007). Etniske nettverk – demokratiets hodepine? LO-aktuelt, 13/2007.
 • Rogstad, J. (2005). Du ser det ikke før du tror det. Forum, nr. 7. Aetats tidsskrift.
 • Rogstad, J. (2005). Minoritetspolitikk. Dagbladet, 29. august.
 • Rogstad, J. (2005). Krønikesamfunnet som forsvant. LO-aktuelt, nr. 8.
 • Rogstad, J. (2004). En mors bekymring. Dagbladet, 11. februar.
 • Rogstad, J. (2003). Melkesjokolandet? Dagbladet, 29. desember.
 • Rogstad, J. & Aase, T. (2002). Ullevål sykehus – en flerkulturell modell? Dagsavisen, 29. april.
 • Rogstad, J. (2002). Educating Shabana. Dagbladet, 7. august.
 • Rogstad, J. (2001). Hotell med særklasse. Hotell og restaurantarbeideren, 3/2001.
 • Rogstad, J. (2001). Fra ammerom til bønnerom. Hotell og restaurantarbeideren, 4/2001.
 • Rogstad, J. (2001). Tapt uskyld? Dagsavisen, 8. februar.
 • Rogstad, J. (2001). Hverdagsrasisme og rollemodeller. VG, 20. februar.
 • Rogstad, J. (2000). Det flerkulturelle arbeidsmarkedet. Dagsavisen, 11. desember.
 • Rogstad, J. (1999). Hvordan skal vi vite hva de kan? LO-Aktuelt, Nr 9/99.
 • Rogstad, J. (1998). Den vanskelige returen – Hvorfor drar så få tilbake til Bosnia? Dagsavisen Arbeiderbladet, 3. februar.
 • Rogstad, J. (1998). Å se arbeidsgivere i hvitøyet. Dagbladet, 26. august.
 • Djuve, A. B. & Rogstad, J. (1998). Virker innvandrerkvotering? Dagbladet, 24. september.
 • Rogstad, J. (1996). Er tiden over for overtid? Aftenposten, 30. august.
 • Rogstad, J. (1993). Overtid som middel. Dagens Næringsliv, 12. november.

Avhandlinger

 • Rogstad, J. (2000). Mellom faktiske og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Dr. gradsavhandling, Universitetet i Oslo. (Også utgitt som Rapport 2000:017 hos Institutt for samfunnsforskning.)
 • Rogstad, J. (1993). Overtidsarbeid blant lønnstakere - mulige årsaker. Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi (hovedoppgave). (En forkortet utgave er publisert under samme navn ved Institutt for samfunnsforskning, Rapport 1993:013).

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B