Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Anne Britt Djuve
| +47 95967244

Forsker (permisjon)

    Ph.D, Universitetet i Oslo

Forskningstema
Anne Britt Djuve

Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2018). Refugee integration policy the Norwegian way – why good ideas fail and bad ideas prevail. Transfer – European Review of Labour and Research.

Anne Britt Djuve & Hanne C. Kavli

Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2015): Facilitating User Influence in Activation Programs: When Carers and Clerks meet Pawns and Queens. Journal of Social Policy, Volume 44, Issue 02, April 2015, pp 235-254

Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Djuve, A.B. (2015). Multikulturalisme på norsk. Er anerkjennelse til hinder for utjevning? Agora Tidsskrift for metafysisk spekulasjon, nr 2-3.

Anne Britt Djuve
Djuve, A.B, A. Hagelund og H. Kavli (2015): Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere. Søkelys på Arbeidslivet 1/2015.
Djuve, AB, Anniken Hagelund og H.Kavli

Brochmann, G and A.B. Djuve (2013): “Multiculturalism or Assimilation? The Norwegian Welfare State Approach” In: Kivisto, Peter and Thomas Faist (eds.). The Politics of Citizenship in Europe. London: Palgrave Macmillan.

Brochmann, Grete

Djuve, Anne Britt, Anniken Hagelund og Hanne Kavli (2012): Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange. Kapittel 5 i Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten. Universitetsforlaget. 2012

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Djuve, A.B (2011): Introductory programmes for immigrants –liberalism revisited, or changing ideas of citizenship? Nordic Journal of Migration Research.

Djuve, A.B (2010): Empowerment or intrusion? The input and output legitimacy of introductory programmes for recent immigrants. Journal of International Migration and integration 2010 11:403-422

Djuve, A. B. (2008). Nordiske erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere. Søkelys på arbeidslivet, 1.

Anne Britt Djuve

Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2007): Integreringspolitikk i endring. Kap 8 i Dølvik et.al: Hamskifte. Den norske modellen i endring. Gyldendal Akademisk.

Djuve, Anne Britt og Kavli, Hanne C. (2007): Velferdsstatens skreddere. I Tidsskrift for Velferdsforskning.

Djuve, A. B. (2003). Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere – integrering eller overgrep? Søkelys på arbeidsmarkedet, 1.

Anne Britt Djuve

2015

Et farvel til frivilligheten?
Djuve, A. B., Kavli, H. C. & Sønsterudbråten (2015, 20. oktober) Et farvel til frivilligheten? Dagsavisen
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli og Silje Sønsterudbråten

2005

Tre råd til Hansen
Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2005, 7. november) Tre råd til Hansen. Verdens Gang
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

2001

Frivillig integrering?
Djuve, A. B., Kavli, H. C. & Østberg, T. (2001, 19. desember). Frivillig integrering? Dagbladet
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli & Tina Østberg

1998

Virker innvandrerkvotering?
Djuve, A. B. & Rogstad, J. (1998). Virker innvandrerkvotering? Dagbladet, 24. september.
Jon Rogstad og Anne Britt Djuve

2011

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere: Et integreringspolitisk paradigmeskifte?
Djuve, A. B. (2011). Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere: Et integreringspolitisk paradigmeskifte? Dr.avhandling. Universitetet i Oslo.
Anne Britt Djuve

1991

Hvem får lån i Husbanken?
Djuve, A. B. (1991). Hvem får lån i Husbanken? Hovedoppgave i sosialøkonomi, UiO.
Anne Britt Djuve

2010

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Norge
Berge, Ø., Djuve, A. B. & Tronstad, K. R. (2010). Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Norge. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Øyvind Berge, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad

2010

Veileder i brukerundersøkelser når innvandrere er brukere
Djuve, A. B. & Gulløy, E. (2010). Veileder i brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Oslo: IMDi.
Anne Britt Djuve og Elisabeth Gulløy

2007

Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Felles utfordringer – like løsninger?
Djuve, A.B. og H.C. Kavli (2007), Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Felles utfordringer – like løsninger? Tema Nord 2007:575. Nordisk Ministerråd
Anne Britt Djuve og Hanne Kavli

2007

Felles utfordringer – like løsninger?
Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2007). Felles utfordringer – like løsninger? Integrering i Danmark, Sverige og Norge. TemaNord.
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

2006

Virker integreringsarbeidet?
Djuve, A. B. (2006). Virker integreringsarbeidet? I A. B. Djuve, H. C. Kavli & M. Lund (red.), Integreringskart 2006. På vei mot en kunnskapsstatus ved etableringen av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. IMDi-rapport nr 1/06.
Anne Britt Djuve

2004

Facing a Baltic invation?
Brunovskis, A., Djuve, A. B. & Haualand, H. (2004). Facing a Baltic invation? Mobility of Baltic labour towards the Nordic countries. Nordic Council of Ministers, 2004: 718.
Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve og Hilde Haualand

1997

Ung, farget og arbeidsledig?
Djuve, A. B. (1997). Ung, farget og arbeidsledig? Arbeidsnotat 13/97. Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen.
Anne Britt Djuve

2006

Integrering i randsonen
Djuve, A. B. (2006). Integrering i randsonen. Ikke-vestlige innvandrere i norsk arbeidsliv. I: Arbeid, velferd og samfunn. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Anne Britt Djuve

2005

Hvem inkluderer innvandrere?
Djuve, A. B. (2005). Hvem inkluderer innvandrere? I H. Torp (red.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Anne Britt Djuve

1997

Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater
Djuve, A. B. & Hagen, K. (1997). Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater. Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo. I O. Brox (red.), Spredt eller tett. Tano Aschehoug.
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

1999

The black gold in Norway – immigrants and the labour market in the future
Djuve, A. B. & Rogstad, J. (1999). The black gold in Norway – immigrants and the labour market in the future. Paper for the 4th European conference of Sociology, Amsterdam 18-21 aug.
Anne Britt Djuve og Jon Rogstad