Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Anna Hagen Tønder
| +47 99698644

Forsker

Forskningstema
Anna Hagen Tønder

Thunqvist, D. P., Tønder, A. H., & Reegård, K. (2019). A tale of two reforms: Institutional change in vocational education and training in Norway and Sweden in the 1990s. European Educational Research Journal.

Daniel Persson Thunqvist, Anna Hagen Tønder, Kaja Reegård

Virolainen, M. & Tønder, A. H. (2018). Progression to higher education from VET in the Nordic countries: Mixed policies and pathways. I C. H. Jørgensen, O. J. Olsen & D. P. Thunqvist (eds.), Vocational Education in the Nordic Countries: Learning from Diversity. New York: Routledge.

Maarit Virolainen & Anna Hagen Tønder

Jørgensen, C. H. & Tønder, A. H. (2018). Transitions from vocational education to employment in the Nordic countries. I C. H. Jørgensen, O. J. Olsen & D. P. Thunqvist (eds.), Vocational Education in the Nordic Countries: Learning from Diversity. New York: Routledge.

Christian Helms Jørgensen & Anna Hagen Tønder

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2018). Development of vocational skills through integration of practical training periods in school based vocational education in Norway. In Choy, S., Wärvik, G-B. & Lindberg, V. (eds.), Integration of vocational education and training experiences: Purposes, practices and principles. (pp. 227-241). Singapore: Springer.

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Tønder, A. H. & Aspøy, T. M. (2017). When Work Comes First: Young Adults in Vocational Education and Training in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 4(3), 270-288. 

Anna Hagen Tønder & Tove Mogstad Aspøy

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2015). Cooperation and Reform in Vocational Education and Training. I F. Engelstad & A. Hagelund (red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way (s. 201-218). Berlin: De Gruyter Open.

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Nyen, T., Skålholt, A. & Tønder, A. H. (2015). Vocational Education and School to Work Transitions in Norway. I S. Bohlinger, U. Haake, C. Helms-Jørgensen, H. Toiviainen & A. Wallo (red.), Working and learning in times of uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education. Dordrecth: Sense Publishers.

Torgeir Nyen, Anna Skålholt og Anna Hagen Tøner

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2013). Prosjekt til fordypning - et taktskifte i fagopplæringen. I B. Karseth, J. Møller & P. Aasen (red.), Reformtakter. Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen (s. 83-98). Oslo: Universitetsforlaget.

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Hagen, A. & Nyen, T. (2009). Kompetanseutvikling for lærere. I Utdanning 2009 - læringsutbytte og kompetanse (s. 149-165). Statistisk sentralbyrå.
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Hagen, A. (2007). Kompetanseutvikling i fagopplæringen. I Utdanning 2007 – muligheter, mål og mestring (s. 140-154). Statistisk sentralbyrå.
Anna Hagen

Hagen, A. & Skule, S. (2007). Den norske modellen og utviklingen av kunnskapssamfunnet. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Anna Hagen og Sveinung Skule

1992

Eliassen, K. A., Hagen, A. & Mydske, K. K. (1992). Utdanning. I S. S. Andersen & K. A. Eliassen (red.), Det nye Europa: Den europeiske unions institusjoner og politikk (s. 133-145). Oslo: Tano.

Kjell A. Eliassen, Anna Hagen og Karl Kristian Mydske

2016

Vocational Education and Training in Norway: Growth in Apprenticeships

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2016). Vocational Education and Training in Norway: Growth in Apprenticeships. Bulletin of Institute of Vocational and Technical Education, 15, 19-25. Nagoya University. (non peer reviewed)

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

2016

Tillitsvalgte bidrar til å skaffe flere læreplasser

Tønder, A. H. (2016). Tillitsvalgte bidrar til å skaffe flere læreplasser. Artikkel hos arbeidslivet.no.

Anna Hagen Tønder

2015

Local Drivers for Improvement Capacity
Blossing, U., Nyen, T., Söderström, Å. & Tønder, A. H. (2015). Local Drivers for Improvement Capacity. Six Types of School Organizations. Cham: Springer International Publishing.

2014

Yrkesfagene under press
Nyen, T. & Tønder, A. H. (2014). Yrkesfagene under press. Oslo: Universitetsforlaget.

2012

Utvikling av skoler

Blossing, U., Nyen, T., Söderström, Å. & Tønder, A. H.  (2012). Utvikling av skoler. Prosesser, roller og forbedringshistorier. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

2012

Att kartlägga och förbättra skolor
Blossing, U., Nyen, T., Söderström, Å. & Tønder, A. H. (2012). Att kartlägga och förbättra skolor. Sex typskolor. Lund: Studentlitteratur.
Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

2014

Key challenges for Norwegian VET: The state of play

Olsen, O. J., Høst, H., Tønder, A. H. (2014). Key challenges for Norwegian VET: The state of play. Research report by Nord-VET – The future of Vocational Education in the Nordic countries. Roskilde: Roskilde University.

Olsen, O.J, Høst, H., Tønder, A.H.

2012

Gjennomgående dokumentasjon eller opplæringsboka i ny form?
Høst, H., Skålholt, A., Nore, H. & Tønder, A. H. (2012). Gjennomgående dokumentasjon eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen. NIFU Rapport 16/2012.
Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore, Anna Hagen Tønder

2010

National Research Report (NRR) Norway 2009
Hagen, A. & Dæhlen, M. (2010). National Research Report (NRR) Norway 2009. Cedefop.
Anna Hagen og Marianne Dæhlen

2006

Lærere, kompetanseutvikling og den gode skole
Hagen, A. (2006). Lærere, kompetanseutvikling og den gode skole. I Utdanningsspeilet 2005. Utdanningsdirektoratet.
Anna Hagen

1999

Norsk deltakelse i EU-komiteer
Hagen, A. (1999). Norsk deltakelse i EU-komiteer. En oversikt over trekk ved forvaltningens deltakelse i komiteer og ekspertgrupper under Europakommisjonen. Statskonsult rapport 1999:6. Oslo: Statskonsult.
Anna Hagen

1998

Organisering av forskningsprogrammer i Norges forskningsråd
Hagen, A. & Sjønnesen, E. (1998). Organisering av forskningsprogrammer i Norges forskningsråd. En kartlegging av trekk ved formell struktur og beslutningsprosesser i programmene. NIFU skriftserie 5/98. Oslo: NIFU.
Anna Hagen og Elin Sjønnesen

1998

Håndbok i EØS-arbeid
Drengsrud, S., Hagen, A., Hansen, F. & Laudal, T. (1998). Håndbok i EØS-arbeid. Utforming og gjennomføring av regelverket i EU og EØS. Oslo: Statskonsult, .
Siri Drengsrud, Anna Hagen, Freddy Hansen og Thomas Laudal

1998

Europeisk integrasjon og nasjonal forvaltningsutvikling
Hagen, A. (1998). Europeisk integrasjon og nasjonal forvaltningsutvikling. En kartlegging av nyere norsk forskning på feltet. Statskonsult notat 1998:3. Oslo: Statskonsult.
Anna Hagen

1991

Gråsonekonflikter mellom yrkesgrupper
Myrvold, T. M. & Hagen, A. (1991). Gråsonekonflikter mellom yrkesgrupper. Arbeidsnotat 1991/24. Sandvika: Handelshøyskolen BI.
Trine Monica Myrvold og Anna Hagen

1990

EF og utdanning i et norsk perspektiv - en statusrapport
Hagen, A. (1990). EF og utdanning i et norsk perspektiv - en statusrapport. Rapport 1990-316-01. Sandvika: Handelshøyskolen BI.
Anna Hagen

1990

EF og finansielle tjenester - en statusrapport
Hagen, A. (1990). EF og finansielle tjenester - en statusrapport. Rapport 1990-316-02. Sandvika: Handelshøyskolen BI.
Anna Hagen

1990

Europeiske forskningsprogram i et norsk perspektiv - en statuspport om EFs forskningspolitikk og forskningsprogrammer
Hagen, A. (1990). Europeiske forskningsprogram i et norsk perspektiv - en statuspport om EFs forskningspolitikk og forskningsprogrammer. Rapport 1990-316-01. Sandvika: Handelshøyskolen BI.
Anna Hagen

1990

Strategivalg i norsk romfartsindustri
Barlinn, S. & Hagen, A. (1990). Strategivalg i norsk romfartsindustri. European Space Agency som strategisk arena for teknologiutvikling, kapitaltilgang og markedsløsninger. Diplomoppgave, Handelshøyskolen BI.
Sven Barlinn og Anna Hagen