Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Inger Marie Hagen

Forsker

    Ph.D. Universitetet i Oslo

Forskningstema:
Partssamarbeid

Medbestemmelse og medvirkning, Corporate Governance, partssamarbeid og makt

+47 48297385
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2018:31
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2018:28
Fafo-rapport 2017:40
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg
Fafo-rapport 2017:15
Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2016:14
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:06
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:18
Fafo-rapport 2015:34
Fafo-notat 2014:03
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:02
Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2014:04
Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2013:14
Fafo-notat 2013:10
Fafo-rapport 2010:37
Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2010:02
Fafo-notat 2010:02
Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2009:52
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2009:35
Fafo-notat 2009:17
Fafo-notat 2009:16
Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2008:24
Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2008:09
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2007:24
Inger Marie Hagen og Sissel Trygstad
Fafo-rapport 2007:15
Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 502
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 453
Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 400
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten
Fafo-rapport 249
Inger Marie Hagen og Arne Pape
Fafo-rapport 227
– fortsatt aktive direktører og passive styrer?

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter

Inger Marie Hagen

Ansattes styrerepresentanter