Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Lise Lien
| +47 97064635

Forsker

    Cand.polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

Forskningstema
Lise Lien

2010

Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere – Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
Gjernes, T., Bliksvær, T. & Lien, L. (2010). Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere – Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK). NF-rapport nr. 8/2010.
Trude Gjernes, Trond Bliksvær og Lise Lien

2010

Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidspolitisk virkemiddel
Rødvei, P-H. & Lien, L. (2010). Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidspolitisk virkemiddel. Sluttrapport fra prosjektet «Lønn som fornying - vil lønns- og avtalesystemet møte fremtidige behov?» NF-rapport nr 1/2010.
Per-Harald Rødvei og Lise Lien

2009

Miljøet hos oss er helt konge!
Lien, L. & Gjernes, T. (2009). Miljøet hos oss er helt konge! Om nærvær og (syke)fravær i kommunale sykehjem og barnehager i Norges fem største byer. NF-rapport nr 11/2009.
Lise Lien og Trude Gjernes

2008

Like sikkert som snø – arbeidskvalifisering som del av soning
Olsen, T. & Lien, L. (2008). Like sikkert som snø – arbeidskvalifisering som del av soning. NF-rapport nr 6/2008.
Terje Olsen og Lise Lien

2008

Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK), Første delrapportering.
Gjernes, T., Bliksvær, T. & Lien, L. (2008). Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK), Første delrapportering. NF-arbeidsnotat nr 1013/2008.
Trude Gjernes, Trond Bliksvær og Lise Lien

2008

Partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv i Nordland
Wiborg, A. & Lien, L. (2008). Partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv i Nordland. – Muligheter og utfordringer. NF-arbeidsnotat nr 1015/2008.
Agnete Wiborg og Lise Lien

2008

Ei flott næring for tøffe kvinnfolk i Nordland?
Pettersen, L. T., Alsos, G. A. & Lien, L. (2008). Ei flott næring for tøffe kvinnfolk i Nordland? En undersøkelse om kvinners rolle i oppdrettsnæringen i Nordland. NF- arbeidsnotat nr 1003/2008.
Liv Toril Pettersen, Gry Agnete Alsos og Lise Lien

2007

Evaluering av programmet Reis og Ryk Salten
Lien, L. & Lindeløv, B. (2007). Evaluering av programmet Reis og Ryk Salten. NF-arbeidsnotat nr 1012/2007.
Lise Lien og Bjarne Lindeløv

2007

Ny karriere eller ny barriere?
Lien, L. & Olsen, T. (2007). Ny karriere eller ny barriere? Arbeidsdimensjonen ved soning. NF-arbeidsnotat nr 1008.
Lise Lien og Terje Olsen

2007

Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne
Anvik , C. H., Olsen, T., Lien, L., Sollund, M. & Hansen, T. A. (2007). Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne. NF-rapport nr.11.
Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Lise Lien, Merethe Sollund og Thomas A. Hansen

2007

Sykefravær og uføretrygd – et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet
Lien, L. (2007). Sykefravær og uføretrygd – et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet. En kvalitativ studie av arbeidsfravær i Bodø kommune. NF-rapport nr. 10.
Lise Lien

2006

Sterkere, smartere, spissere!
Lien, L. (2006). Sterkere, smartere, spissere! En intern kartlegging av Nordlandsforskning.
Lise Lien

2006

Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen
Lien, L., Bay-Larsen, I. A. & Elvehøi, O. M. (2006). Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen. NF-arbeidsnotat nr 1005/2006.
Lise Lien, Ingrid Agathe Bay-Larsen og Ole Martin Elvehøi

2005

Lønn i kommunal sektor
Sollund, M., Rødvei, P-H. & Lien, L. (2005). Lønn i kommunal sektor. Nytt avtaleverk – virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm – passer det? NF-rapport nr. 9/2005
Merethe Sollund, Per-Harald Rødvei og Lise Lien

2005

«Det med mine og dine arbeidsoppgaver – det handler jo egentlig om å serve kunden
Lien, L. & Lindeløv, B. (2005 upublisert notat). «Det med mine og dine arbeidsoppgaver – det handler jo egentlig om å serve kunden». Om samarbeidets utfordringer i en elektrobedrift. (VS 2010).
Lise Lien og Bjarne Lindeløv

2005

Tilsynsoppgaver i kommunesektoren
Bay-Larsen, I. A. & Lien, L. (2005). Tilsynsoppgaver i kommunesektoren. Pilotstudie august 2005. NF-arbeidsnotat nr 1011.
Ingrid Agathe Bay-Larsen og Lise Lien

2002

Resultater, resultater, resultater – det er det eneste som teller
Fennefoss, A. & Lien, L. (2002). Resultater, resultater, resultater – det er det eneste som teller. Rapport fra prosjektet «Arbeidsforhold og utfordringer innen IKT-sektoren», EL & IT Forbundet.
Arvid Fennefoss og Lise Lien

1994

Vi er en herlig gjeng!
Helmers, G., Kvamme, E., Langholm, S., Lien, L. & Sand, Ø. (1994). Vi er en herlig gjeng! – Evaluering av organisasjonsmodell i Hjemmetjenesten, Bydel 1, Bygdøy Frogner. Prosjektforum, Institutt for sosiologi, UiO.
G. Helmers, E. Kvamme, S. Langholm, L. Lien, L. og Ø. Sand

2003

Fleksibiliseringens tvetydigheter
Lien, L. (2003). Fleksibiliseringens tvetydigheter. En studie av ikt-ansattes opplevelser av fleksibilisering. Hovedoppgave i sosiologi, ISS, UiO.
Lise Lien