Jon Lahlum
Jon Lahlum

Informasjonskonsulent

Generelle forespørsler. Informasjons- og kommunikasjonstiltak. Produksjon og publisering av forskningsrapporter og andre trykksaker. Intranett og Internett.

+47 90667008