Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

En beskrivelse av sykepleiernes pensjoneringsmønster i 2003 med utgangspunkt i registerdata fra KLP
Tabellnotat

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2004:17

Nettutgave

Prosjekt: Pensjonering blant sykepleiere

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Utgitt: 2004 Id-nr.: 743