Fafo papers

Rapportsøk-en

Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet

Henriette Lunde og Jon Rogstad

Fafo-notat 2016:05

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10229