Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Assistert retur
En kunnskapsstatus

Fafo-rapport 2018:16
ISBN 978-82-324-0440-7 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0441-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 119 s, kr 269,- Ordrenr 20665

(pdf 887 kB)

269,00 kr

269,00 kr

Ordrenummer:

20665