Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Det står mye på spill
En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

Fafo-rapport 2012:44
ISBN 978-82-7422-929-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-930-3 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 54 s kr. 204,- Ordrenr: 20271

Nettutgave

(pdf 546 kb)

204,00 kr

204,00 kr

Ordrenummer:

20271