Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fra fravær til nærvær
Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem

Hanne Bogen og Lise Lien

Fafo-rapport 2015:12

Nettutgave

Forskere på Fafo: Lise Lien

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20417