Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

I fraværsgrensens dødvinkel
Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2

Fafo-rapport 2018:41
ISBN 978-82-324-0479-7 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0480-3 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 134 s, kr 284,- Ordrenr 20690

(pdf 1486 kB)

English summary
284,00 kr
284,00 kr

Ordrenummer:

20690