logo fafo 194x64
Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll

Ordrenummer:

20698

Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset

Fafo-rapport 2019:01
ISBN 978-82-324-0489-6 (papirutgave) ISBN 978-82-324-0490-2 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2019, 156 s, Ordrenr 20698

(pdf 831 kB)

English summary
306,00 kr

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B