Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Rurbane møter
Deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner

Fafo-rapport 2013:02
ISBN 978-82-7422-970-9 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-971-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013, 145 s kr. 295,- Ordrenr: 20292

Nettutgave

(pdf 774 kB)

295,00 kr
295,00 kr

Ordrenummer:

20292