Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter

Fafo-rapport 2018:20
ISBN 978-82-324-0447-6 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0448-3 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 156 s, kr 306,- Ordrenr 20669

(pdf 1171 kB)

306,00 kr
306,00 kr

Ordrenummer:

20669