Nyheter
Arbeidslivsundersøkelse blant LHBT-ansatte i Den norske kirke

22. november 2019

Fafo skal i samarbeid med Kifo gjennomføre en arbeidslivs-undersøkelse blant LHBT-ansatte i Den norske kirke