Nyheter
Hva er effektene av ostehøvel-kutt i staten?

20. desember 2019

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) innebærer å kutte 0,5 prosent av driftsutgiftene til alle statlige virksomheter. Gjennom intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse belyser denne rapporten hvordan departementer og etater håndterer de årlige budsjettkuttene. Hva kan de bety for tjenestekvalitet og effektivitet i statlige virksomheter – og hvordan påvirker kuttene lederes, tillitsvalgtes og ansattes arbeidshverdag?