Nyheter
Bedre, men fremdeles vanskelig for syriske flyktninger i Jordan

09. oktober 2019

I en ny Fafo-brief oppsummerer Åge A. Tiltnes og Guri Tyldum hvordan det går med syriske flyktninger i nabolandet Jordan. Selv om det har vært en klar forbedring innen sysselsetting og skolegang for de yngste de siste årene, er jobbene gjerne dårlig betalt og usikre og en stor andel faller ut av skole og utdanning.